Language

Việt Nam English Japan

Menu

Tin mới nhất

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Thế giới đang thay đổi tất cả xung quanh chúng ta. Để tiếp tục phát triển như một doanh nghiệp trong mười năm và xa hơn tiếp theo, chúng ta phải nhìn về phía trước, Tìm hiểu các xu hướng của thị trường tình tình phát triển của đất nước và su hướng...

Chi tiết
Đường lối phát triển

Đường lối phát triển

Biết người biết ta: Nắm bắt kịp thời và chính xác thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ, đối tác; hiểu chính xác, đánh giá đúng năng lực thật sự của mình để nhìn ra đâu là cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu, từ...

Chi tiết
Mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu kinh doanh

Chúng tôi luôn xác định mục tiêu là trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và tự động hóa thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong tương lai

Chi tiết
Công ty Samnon tuyển dụng nhân viên

Công ty Samnon tuyển dụng nhân viên

Liên tục tuyển dụng thêm các vị trí nhân viên kĩ thuật, nhân viên kinh doanh

Chi tiết

Tự động hóa

Đồ gá

Giá kệ

Đối tác của chúng tôi

ajax-loader